Monument

Het ontstaan van het namenmonument bij het Joods Werkdorp in Slootdorp.

Aanleiding

Toen de overheid in 2019 besloot extra aandacht te besteden aan de holocaust ontstond het idee dat, mocht de gemeente Hollands Kroon hier aan mee willen doen, het Joods Werkdorp dè locatie zou zijn als plaats van actie.
Bovendien ligt er in de hele gemeente geen enkele Stolper- of herdenkingssteen; reden temeer om daar verandering in te brengen.
Nu leeft het werkdorp nog in het collectieve geheugen van de inwoners van de Wieringermeer, maar met de tijd zal dat minder worden.
Marieke Roos wilde voorkomen dat wat hier gebeurd is volledig vergeten zal worden. En dat de namen van de laatste bewoners van het Werkdorp nog genoemd worden. Wat het volledig maakt is dat hier op deze website deze namen een gezicht krijgen. En zo mogelijk een verhaal. Onmiddellijk was Ina Hoogenbosch bereid mee te doen en vanaf dat moment was er sprake van een duo.

Voor wie

In de hal van het nog bestaande gemeenschapshuis hangt een lijst met namen van hen die tijdens de ontruiming van het werkdorp op 20 maart 1941 daar woonden en uiteindelijk niet zijn teruggekeerd.
De lijst is tijdens de eerste reünie van overlevenden op 31-12- 1981 onthuld door mevrouw Lea Katznelson, weduwe van de eerste directeur.
Er staan 186 namen op, hier en daar aangevuld met..’en echtgenote’ of ‘en kinderen’. Alles tezamen gaat het om 197 steentjes.
Er zijn ook andere werkdorpers omgekomen, eveneens ex-leerlingen, maar om die allemaal op te sporen voerde te ver. Bovendien hebben de lijst in de hal en de steentjes buiten zo een logisch verband.

Het monument

Monument

Bij de vormgeving is allereerst uitgegaan van het bestaande zuiltje. Dit monument, waarop de geschiedenis van het werkdorp te lezen valt, is op initiatief van de gemeente Wieringermeer, met name van burgemeester Knorr in samenwerking met een comité van overlevenden opgericht. De oud-bewoners Gert Laske en Paul Schwarzschild hebben dit zuiltje op 9 november 1989 onthuld. Het idee van een halve cirkel is mooi vorm gegeven door de heer A.C.M. Hoogenbosch. Allereerst heeft het iets geborgens, maar meer nog: het is een verwijzing naar de woonbarakken die in een halve cirkel achter het gemeenschapshuis stonden.

Realisatie

Uit een eerste schatting van de kosten bleek wel dat het een haast onhaalbare klus zou zijn. Wilde het slagen dan moest er behalve geld ook menskracht en materiaal komen. Er is een klein jaar uitgetrokken voor de realisatie van het project.
Allereerst werden de gemeente en de eigenaar van het terrein benaderd. Beiden zegden hun medewerking toe. Van de gemeente moet de afdeling Kernbeheer en de Hollands Kroonse Uitdaging genoemd worden. Zij stonden klaar met raad en daad. De publiciteitsactie leverde een stroom van grote en kleine giften op, alsmede toezeggingen op het gebied van materiaal en  menskracht. Wij prijzen ons gelukkig dat in deze gemeente persoonlijke betrokkenheid tot dit resultaat heeft geleid.