Oproep

Oproep tot informatie

Wij beschouwen deze website www.werkdorpwieringermeer.nl het digitale monument voor de 197 werkdorpers die slachtoffer werden van de Holocaust als een start. En zijn daarom op zoek naar verbreding en verdieping van de al verzamelde gegevens.

Want hoe kunnen we de 197 beter gedenken dan er voor te zorgen dat bekend wordt waar ze opgroeiden, uit welk gezin ze kwamen, wat het lot van deze gezinsleden was en wat de levenswandel is geweest van de werkdorpers. Iemand is pas dood als zij/hij niet meer genoemd wordt. Laten we dat voorkomen.

Daarom roepen we de lezer op die aanvullende informatie heeft over de werkdorpers of iemand kent die aanvullende informatie heeft met ons in contact te treden. Dit kan via Contact.
We zoeken foto’s, brieven, dagboeken, documenten, officiële en niet-officiële etc.

Oproep tot een financiële bijdrage

Het merendeel van het werk dat is verricht voor het creëren van deze website is de inzet en het werk van vrijwilligers. Voor het ontwerp van de website hebben we een financiële bijdrage gehad van het project Herinneringssteentjes. Voor het beheer en in de lucht houden van de website zijn we op zoek naar sponsoren. 

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 

NL32RABO0134095286

Ten name van het Historisch Genootschap Wieringermeer
Onder vermelding van Herdenkingssteentjes

Oproep aan vertaalsters/vertalers

Voor het verbreden van de reikwijdte van de website hebben we het plan de website te (laten) vertalen in het Hebreeuws.
We zijn daarom op zoek naar vertaalsters/vertalers die deze klus kunnen gaan oppakken. We vragen hen om met ons in contact te treden. Dit kan via Contact