Oproep

Oproep tot informatie

Wij beschouwen deze website www.werkdorpwieringermeer.nl het digitale monument voor de 197 werkdorpers die slachtoffer werden van de Holocaust als een start. En zijn daarom op zoek naar verbreding en verdieping van de al verzamelde gegevens.

Want hoe kunnen we de 197 beter gedenken dan er voor te zorgen dat bekend wordt waar ze opgroeiden, uit welk gezin ze kwamen, wat het lot van deze gezinsleden was en wat de levenswandel is geweest van de werkdorpers. Iemand is pas dood als zij/hij niet meer genoemd wordt. Laten we dat voorkomen.

Daarom roepen we de lezer op die aanvullende informatie heeft over de werkdorpers of iemand kent die aanvullende informatie heeft met ons in contact te treden. Dit kan via Contact.
We zoeken foto’s, brieven, dagboeken, documenten, officiële en niet-officiële etc.

Oproep aan vertaalsters/vertalers

Voor het verbreden van de reikwijdte van de website hebben we het plan de website te (laten) vertalen en in het Engels en het Hebreeuws aan te bieden.
We zijn daarom op zoek naar vertaalsters/vertalers die deze klus kunnen gaan oppakken. We vragen hen om met ons in contact te treden. Dit kan via Contact