Paul Siegfried Cohen

31 jaar

Paul Siegfried is geboren op 1 januari 1912 in Altona, Deze gemeente maakt na 1938 deel uit van de stad Hamburg. Hij heeft een oudere broer Gerd Victor (1907) en een jongere zus Ilse Elisabeth Selma (1916). Zijn vader is koopman.
Paul Siegfried volgt na de ‘Realschule’ een opleiding als leerling banketbakker op de ambachtsavondschool. Direct na de machtsovername van Hitler in 1933 vlucht het gezin naar Nederland. Het gezin woont eerst in Rotterdam op de Statensingel 40a. Zij laten zich nationaliseren tot Nederlanders.

Dit heeft gevolgen voor Paul Siegfried. Hij moet in militaire dienst. Hij wordt in juni 1934 bij een herkeuring – hij is bijziend, heeft een hartneurose en ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van een spoorwegongeval – toch goedgekeurd. Hij wordt ingelijfd bij de infanterie in Bergen op Zoom op 3 oktober 1935 en gaat op 16 mei 1936 met groot verlof.

In 1935 verhuist het gezin Cohen naar Amsterdam. Zijn zus Ilse gaat er aan de slag als stenotypiste. Zij werkt vanaf maart 1940 in dienst van de Joodse Raad op de afdeling bijstand aan niet-Nederlandse joden. Na verloop van tijd wordt ze de secretaresse van ir. Cahen en van de financiële afdeling. Zij heeft een ‘sperr op basis van deze functie.     
Broer Gerd Victor is aanvankelijk goederen-controleur in Amsterdam. Hij is monsternemer van ertsen en metalen in de haven. Vanaf eind juli 1942 is hij controleur op de afdeling registratie van de Joodse Raad in kamp Westerbork. Op basis van deze functie heeft hij een ‘sperr’.
De vader van Paul Siegfried werkt voor de algemene dienst van de Joodse Raad maar wordt op 8 april 1943 eervol ontslagen. Hij heeft net als de moeder van Paul Siegfried een ‘sperr’ op basis van de functie van hun zoon Gerd in kamp Westerbork. Maar ook zij gaan op transport. De ouders van Paul Siegfried gaan op 14 september 1943 en worden beiden direct na aankomst vermoord. Zus Ilse is in juli 1943 al op transport naar Sobibor gegaan en is ook direct na aankomst vermoord. Broer Gerd gaat samen met zijn vrouw Gretchen Nussbaum met het voorlaatste transport in september 1944 naar Theresienstadt. Gerd wordt vermoord in Bergen Belsen op 2 februari 1945. Gretchen Nussbaum – zij verblijft van 8 maart 1939 tot 20 maart 1941 in het Werkdorp Wieringermeer – overleeft de oorlog en zij vertrekt in het najaar van 1946 naar de V.S. Zij keert in mei 1948 terug naar Amsterdam en overlijdt daar.       

Paul Siegfried zelf treedt in september 1936 in dienst bij De Stichting Joodse Arbeid en gaat in het Werkdorp aan de slag als boekhouder administrateur. In het Werkdorp maakt hij kennis met Gerda Bergmann ook gevlucht uit Duitsland.   
Paul Siegfried Cohen en Gerda Bergmann trouwen op 29 januari 1940. Paul Siegfried blijft in dienst van de Stichting Joodse Arbeid en het echtpaar verlaat met ingang van hun huwelijkse staat het Werkdorp en zij gaan wonen in Wieringerwaard. In het najaar van 1940 vertrekken ze naar Baarn. Naar verluidt verhuizen ze hier 3 keer. Gerda wordt op 3 oktober 1942 gearresteerd en naar kamp Westerbork getransporteerd. Paul Siegfried is begin juli 1942 al afgevoerd naar het werkkamp Conrad in Rouveen. Hij arriveert op 5 oktober in kamp Westerbork. Ze gaan beiden op transport naar Auschwitz op 16 februari 1943. Gerda wordt direct na aankomst vermoord, Paul Siegfried ruim twee maanden later op 30 april 1943.

Biografische gegevens

Familie

Zoon van

 • Eleonore Lucie Cohen-Emden * 26-06-1883 in Frankfurt am Main † 17-09-1943 in Auschwitz en
 • Wolf Cohen * 22-05-1876 in Altona † 17-09-1943 in Auschwitz

Laatste adres

Hamburg

Laatst bekende verblijfplaatsen in Nederland

 • 01-07-1933
  Rotterdam, Statensingel 40a
 • 09-01-1935
  Amsterdam, Sloestraat 3a-I
 • 19-09-1936
  Werkdorp Wieringen, Nieuwesluizerweg 42, Slootdorp (Wieringen)
 • 29-01-1940
  Wieringerwaard, Oostdijk E IIc
 • 29-10-1940
  Baarn, Nassaulaan 23
  1941/1942
  Baarn, Zandvoortweg 16
 • 03-10-1942
  Op transport naar kamp Westerbork Barak 63
 • 16-02-1943
  Op transport naar Auschwitz