Rosa De Vries-Winter

27 jaar

Rosa is geboren op 22 juni 1916 en groeit op in de stad Keulen. Zij arriveert op 13 februari 1936 met een groep van nog zeven pioniers uit Keulen in het Werkdorp. Zij ontmoet er Menni de Vries, ze worden verliefd en ze trouwen op 24 december 1937. Ofwel twee maanden voordat hun eerste kind Mia de Vries wordt geboren. Anderhalf jaar later wordt hun zoon Frits Ino de Vries geboren.

Bij de ontruiming van het Werkdorp op 20 maart 1941 behoort het gezin de Vries tot de blijvers voor de afhandeling van de lopende zaken. In augustus wordt het Werkdorp definitief gesloten en vertrekt het gezin de Vries naar Zwolle. Menni vindt er werk op de boerderij van familie Slingerland in Olst maar dit houdt in november 1941 op. Daarna is hij her en der werkzaam als los werkman. En als hij geen werk heeft dan wordt het gezin onderhouden door het Joods Comité.  Hij werkt nog in het kleine joodse ziekenhuis als portier.  

Menni heeft, getuige zijn Sperre-nummer 35726, geprobeerd om via de Calmeyer-lijst uitstel van transport te bewerkstelligen voor zijn gezin. Calmeyer onderzocht voor alle Joden die aangaven dat zij hun wortels in Portugal hadden liggen of zij al dan niet voljoods waren. Vele uit Portugal stammende Joden gaven aan dat hun joodse afstamming inmiddels zo verwaterd was door huwelijken met christenen dat zij geen joden meer waren in de definitie van de nazi’s.
Het is mogelijk dat Menni deze route heeft bewandeld, al dan niet om tijd te rekken en dat zij er aanvankelijk van uitgingen dat Rosa en de kinderen ook onder zijn nummer vielen -dit was in het begin gangbaar- en dat later bleek dat Rosa het apart moest c.q. kon aanvragen voor haarzelf en de kinderen. Het kan dus ook zijn dat ze hiermee hebben geprobeerd nog meer tijd te rekken. Want zolang er geen uitsluitsel was van Calmeyer en de zijnen over al dan niet voljoods-zijn ging je niet op transport. Op de Joodse Raad informatiekaart van Rosa en hun kinderen staat het Calmeyer-nummer 39649 vermeld. Er is dus voor zowel Menni als Rosa onderzoek gedaan. Het heeft hen echter niet mogen baten.

 

Op 6 april 1943 wordt door de bezetter afgekondigd dat alle Joden de provincie Overijssel en Gelderland moeten hebben verlaten voor 10 april 1943. Het gezin de Vries wordt op 9 april 1943 opgepakt en vastgezet in kamp Vught. Van daaruit word Rosa op 6 juni 1943 naar kamp Westerbork overgebracht. Rosa wordt ondergebracht in barak 62, de kinderen in het ziekenhuis van Kamp Westerbork. Menni volgt een maand later. Na een verblijf van drie maanden in Westerbork gaan ze op transport naar Auschwitz. Menni verricht een jaar dwangarbeid en wordt dan vermoord.
Rosa en de beide kinderen Mia en Fritz worden direct na aankomst op 3 september 1943 vermoord.
De moeder van Rosa, zij is weduwe, gaat in 1941 op transport en wordt in mei 1942 vermoord in Kulmhof.    

 

Biografische gegevens

Familie

Dochter van

 • Frieda Winter-Kaufmann * 19-01-1890 in Kapellen † 07-05-1942 Kulmhof en
 • Karl Winter * onbekend † onbekend

  Moeder van

 • Mia De Vries *  25-02-1938 in Amsterdam † 03-09-1943 in Auschwitz
 • Fritz Ino De Vries * 24-09-1939 in Amsterdam † 03-09-1943 in Auschwitz

Laatste adres

Keulen

Laatst bekende verblijfplaatsen in Nederland

 • 13-02-1936
  Werkdorp Wieringen, Nieuwesluizerweg 42, Slootdorp
  (Wieringen)
 • 03-09-1941
  Zwolle, Waterstraat 12
 • 06-06-1943
  Op transport naar kamp Westerbork
 • 31-08-1943
  Op transport naar Auschwitz