Siegbert Bauer

63 jaar

Siegbert Bauer is geboren op 25 juli 1881. Hij groeit op in Eisgrub in Tsjecho-Slowakije. Hij trouwt er op 19 mei 1908 met Josefine Grünbaum, ook geboren in Eisgrub op 17 februari 1886. Na de afronding van zijn opleiding op de landbouwkundige academie in Brünn wordt hij eigenaar van een landbouwbedrijf in Siebenhirten even ten zuidwesten van Wenen.
Het echtpaar Bauer ontvlucht begin 1939 Oostenrijk.
Siegbert treedt direct na aankomst in Nederland in januari 1939 in dienst bij de Stichting Joodse Arbeid als landbouwkundig controleur en leraar voor het Werkdorp in Wieringermeer. Na de ontruiming van het Werkdorp op 20 maart 1941 wordt hij bedrijfsleider van en leraar voor het volkstuinencomplex Zeeburgerdijk in Amsterdam. Op dit complex kunnen een beperkt aantal werkdorpers die naar Amsterdam werden getransporteerd hun landbouwkundig werk voortzetten.
In april 1941 doet Siegbert aangifte van het verlies van distributieboterkaarten.
Op basis van zijn functie op het volkstuinencomplex hebben zowel Siegbert Bauer als zijn vrouw Josefine een ´Sperre´. Ook  hier is de ‘Sperre’ een vodje papier, enig uitstel van transport maar geen afstel. Het echtpaar wordt in mei 1943 opgepakt in Amsterdam en naar Westerbork gedeporteerd. Na ruim een half jaar gaan ze op transport naar Bergen-Belsen. Siegbert sterft daar een klein jaar later aan honger en tyfus op 19 januari 1945. Zijn vrouw Josefine wordt vrij kort daarna op 21 januari 1945 op transport gezet naar Biberach. Zij overleeft de oorlog  en emigreert naar Israël.

Biografische gegevens

Familie

Zoon van

 • Regine Bauer-Aschkenes * onbekend † onbekend
 • Adolf Bauer * onbekend † onbekend

Laatste adres

Siebenhirten (Wenen)

Laatst bekende verblijfplaatsen in Nederland

 • 17-01-1939
  Amsterdam, Utrechtsestraat 27-II (caféhouder Muller)
 • 15-12-1941
  Amsterdam, Waverstraat 80-III
 • 28-10-1942
  Amsterdam, Plantage Badlaan 15-I
 • 11-05-1943
  Amsterdam, Lepelstraat 76-III
 • 26-05-1943
  Amsterdam, op transport naar kamp Westerbork Barak 60
 • 01-02-1944
  Op transport naar Bergen-Belsen